Rensikt

Ingen plast, Ingen søl

Samarbeidspartnere

I forbindelse med Handlens Miljøfond sin utlysning om jobber innen plast og miljø, har Rensikt AS fått tilsagn om støtte. Disse pengene vil bli brukt til videre utbygging av våre spylervæske dispensere.
Atheno Inkubator identifiserer innovative idear og bidrar til å vidareutvikla og kommersialisera desse til nye selskapsetableringar. Inkubatoren har sitt utspring frå industrien i Sunnhordland, men er som næringslivet elles i konstant utvikling. Difor har vår inkubator i dag deltakarar frå ulike bransjar.

VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap er et av Norges største innovasjonssentre. Deres oppdrag er å bidra til kunnskap og nye idéer blir til fremtidens løsninger.
Vi legger til rette for at etablert næringsliv, forskere, gründere og studenter møtes, og tilfører samfunnet nye og bedre tjenester, produkter og arbeidsplasser.

Grobunn for morgendagens næringsliv
Siden 2004 har VIS, tidligere Bergen Teknologioverføring (BTO), sørget for at Vestlandets økosystem for innovasjon, nyskaping og vekst har både bredde, spiss og ambisjoner.

Med mentorhjelp, tilgang til teknologi og deling av kunnskap ønsker Telia å hjelpe startups til å realisere smarte ideer og lykkes med sin virksomhet gjennom digitalisering.

Telia tror på kraften i å utfordre status quo og at ingenting er umulig, og ønsker å bistå i innovasjonsprosesser for å utforske mulighetene som ligger i nye typer tjenester på både 4G og 5G. Som Norges største utfordrer og en stor aktør har Telia et samfunnsansvar, og deres ambisjon er å bidra til å gjøre verden enda litt bedre ved å hjelpe flere til å realisere smarte idéer ved hjelp av nettverk og teknologi. Telia gleder seg til å utfordre og bli utfordret av årets startups. Telias ambisjon er å bidra til å gjøre samfunnet vårt enda litt bedre, ved å hjelpe flere til å realisere smarte idéer ved hjelp av nettverk, 5G og teknologi.